Voor werknemers

Arbeidsovereenkomsten Opmaat behartigt ook de belangen van de werknemer. Het arbeidsrecht is erop gericht dat de werknemer beschermd wordt en voor zijn werkzaamheden eerlijk wordt beloond. In de praktijk valt op dat veel werknemers niet op de hoogte zijn van alle regels. Dit is ook zeer begrijpelijk, het arbeidsrecht is complex. Hierdoor komt het regelmatig voor dat de werknemer een te laag uurloon ontvangt, ontslagen wordt tijdens een ongeldige proeftijd of dat er een te ruime concurrentie- of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. 

Arbeidsovereenkomst check

Onze juristen adviseren werknemers over hun arbeidsovereenkomst. Twijfelt u of uw arbeidsovereenkomst voldoet aan de wet en/of cao? Wij kunnen een Arbeidsovereenkomst Check uitvoeren. Onze juristen beoordelen uitvoerig uw overeenkomst en onze bevindingen rapporteren wij aan u. Mocht uw arbeidsovereenkomst niet voldoen aan de wet of de cao, dan leggen wij uit waarom dit niet juist is en hoe het aangepast moet worden.

Neem vrijblijvend contact met ons voor de Arbeidsovereenkomsten Check!

Werkgever benaderen

Bent u onterecht werkloos geworden, omdat u eigenlijk een vast contract had behoren te krijgen? Of heeft u een te laag uurloon ontvangen? Het niet volgen van de wet- of cao kan grote financiële gevolgen voor u hebben. Heeft u contact gezocht met uw werkgever, maar komt u geen stap verder? Arbeidsovereenkomsten Opmaat heeft ruime ervaring in het arbeidsrecht.

Neem vrijblijvend contact met ons om de opties te bespreken.