Niet voldoen aan de eis om 10 minuten voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig zijn, is geen reden voor een ontslag op staande voet.

Casus

Een werkneemster van een Limburgse onderneming was op staande voet ontslagen. De dringende reden die de werkneemster is medegedeeld is dat zij regelmatig te laat – later dan 10 minuten voor aanvang van haar dienst – aanwezig was op haar werkplek. De werkneemster heeft dit ontslag aangevochten en de kanonrechter onder andere verzocht het ontslag op staande voet nietig te verklaren.

Verweer werkgever

In de procedure beroept de werkgever zich op het huisreglement, die voorafgaand aan het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst is overhandigd. Hierin staat vermeld dat de werknemers zich 10 minuten voor aanvang van hun dienst moeten melden bij hun leidinggevende. De werkgever stelt zich op het standpunt dat door ondertekening van de arbeidsovereenkomst de werkneemster akkoord is gegaan met het huisreglement. Daar komt bij dat de werkgever de werkneemster zowel schriftelijk als mondeling gewaarschuwd heeft voor het te laat komen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter volgt de redenering van de werkgever niet. Naar het oordeel van kantonrechter levert het complex van feiten en omstandigheden onvoldoende grond voor een ontslag op staande voet. De kantonrechter is van oordeel dat als de werkgever werkelijk van mening is dat aanwezigheid van haar werknemers 10 minuten voor aanvang van de werkzaamheden essentieel is voor het correct uitvoeren van die werkzaamheden, dat dit ook tot uitdrukking zou moeten komen in het betalen van die tijd aan de werknemers. In dat geval betreft het regulieren werktijd. De werkgever achtte dit blijkbaar niet nodig. Hieruit concludeert de kantonrechter dat het met het belang van het eerder aanwezig zijn kennelijk wel meevalt en dat dus niet van een zodanig ernstig handelen sprake is dat het geven van een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Immers is een ontslag op staande voet de ultieme sanctie in het arbeidsrecht.

Uitspraak

De kantonrechter verklaart voor recht dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. De kantonrechter veroordeeld de werkgever onder andere tot betaling van een schadevergoeding wegens onrechtmatige opzegging, een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Gevolg

In veel ondernemingen, met name in de productie, wordt verwacht dat werknemers tien minuten voor aanvang van hun werkzaamheden aanwezig zijn zonder dat hier loon tegenover staat. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat werkgevers dit niet zomaar meer van hun werknemers kunnen verlangen, ongeacht of dit in het huisreglement staat opgenomen. Als het daadwerkelijk van belang is dat werknemers tien minuten van tevoren aanwezig moeten zijn, dan dienen zij ook deze tijd uitbetaald te krijgen.

Verplicht uw organisatie dat werknemers onbetaald voor aanvang van hun dienst aanwezig dienen te zijn? Het is raadzaam om deze tijd uit te betalen of deze verplichting te laten vervallen. Een ontslag op staande voet op grond hiervan, kan in ieder geval in de papieren lopen.

Wilt u de gehele uitspraak lezen? Deze kunt u hier vinden: ECLI:NL:RBLIM:2020:8802